Upadłość firmy – oddłużanie

W ciągu ostatnich kilku lat dziesiątki tysięcy firm w Polsce wpadło i niestety nadal wpada w ogromne kłopoty finansowe. Problemy te zaczynają się najczęściej w momencie kiedy przedsiębiorstwo zaczyna mieć problemy z płynnością finansową. Nie da się prowadzić firmy kiedy nie mamy środków obrotowych, a kontrahenci spóźniają się z płatnością o kilka miesięcy. Taka sytuacja dotknęła setki naszych klientów głównie z branży transportowej i budowlanej.

Upadłość firmy

Większość naszych klientów to właśnie byli i obecnie przedsiębiorcy, którzy wpadli w problemy finansowe i szukają pomocy w wyjściu z długów m.in. poprzez upadłość firmy. Polskie prawo nie daje im możliwości szybkiego i skutecznego oddłużenia ze wszystkich długów, dlatego zwracają się do naszej Kancelarii z prośbą o pomoc. Interesuje ich znalezienie rozwiązania,  które pozwoli im oddłużyć się ze wszystkich zobowiązań finansowych, a jednocześnie da możliwość zabezpieczenia choć części majątku. Trzeba jednak zaznaczyć, że spore grono naszych klientów nie posiada w ogóle osobistego majątku, który mogliby oddać wierzycielom. Również w takiej sytuacji potrafimy skutecznie doprowadzić do oddłużenia m.in.  poprzez upadłość firmy na terenie Anglii i Walii. Tamtejsze prawo upadłościowe pozwala oddłużyć się nie posiadając w ogóle majątku. Takie postępowanie trwa rok i kończy się pełnym oddłużeniem ze wszystkich wierzytelności, które były zgłoszone do postępowania upadłościowego. Obejmuje ono również zadłużenie w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Nie oddłużymy jedynie z długów związanych z alimentami, kredytami studenckimi, wyłudzeniami zasiłków oraz kar sądowych np. odszkodowanie przyznane na drodze cywilnej z powodu potrącenia pieszego w wyniku wypadku samochodowego.

Poza wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 425/10) również w m.in. uzasadnieniu wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 24 lutego 2014 roku (Sygn. akt IC 1808/13), możemy znaleźć potwierdzenie właściwej interpretacji prawa upadłościowego.  Orzeczenie o upadłości wydane w Wielkiej Brytanii wywołuje bezpośredni skutek na terenie Polski bez konieczności jego uznania czy potwierdzenia orzeczeniem sądu polskiego. Należy bowiem odwołać się do postanowień zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. „w sprawie postępowania upadłościowego”, które reguluje między innymi transgraniczną skuteczność orzeczeń o upadłości. Stanowi ono bowiem, iż:

Art. 16 ust. 1.

Wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd Państwa Członkowskiego właściwy zgodnie z art. 3 podlega uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w Państwie wszczęcia postępowania.

 Art. 17 ust. 1.

Wszczęcie postępowania określonego w art. 3 ust. 1 wywołuje w każdym innym Państwie Członkowskim, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają z prawa Państwa wszczęcia postępowania, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

 Kwestie ogłoszenia upadłości i jej skutków reguluje na obszarze Anglii i Walii Ustawa o niewypłacalności z dnia 1986 r. (Insolvency Act 1986 r.), w części IX. Przepisy te stanowią w szczególności, iż:

– wszczęcie postępowania może nastąpić na wniosek dłużnika, który nie jest w stanie spłacić swych długów, zaś we wniosku należy wskazać dane wierzycieli – art. 272 (1), 272 (2a)

postępowanie upadłościowe trwa rok od momentu jego ogłoszenia, zaś po upływie tego czasu upadły przestaje podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o upadłości (discharge) – art. 279 (1);

– w momencie zakończenia postępowania (discharge) upadły zostaje zwolniony (released) z zobowiązań zgłoszonych w toku postępowania upadłościowego (debts provable) – art. 281 (1J, 281 (6)

Skutkiem postępowania upadłościowego według regulacji angielskich jest zatem zwolnienie dłużnika z zobowiązania, po upływie okresu upadłości, niezależnie od tego czy w wyniku tego postępowania uzyskano zaspokojenie wierzyciela – o ile zobowiązania zostały zgłoszone , w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość firmy

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, niewątpliwie jest o wiele prostszym i tańszym rozwiązaniem, niż ten sam biznes w formie spółki kapitałowej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak na pewnym etapie rozwoju biznesu jest to pozorna wygoda oraz oszczędność czasu i pieniędzy. W momencie kiedy pojawia się możliwość zawarcia znaczącego kontraktu lub obroty działalności wzrastają do poziomu wielokrotnie przewyższającego wartość naszego majątku, powinniśmy zacząć myśleć o przekształceniu firmy w spółkę kapitałową.

Niestety często przedsiębiorcy zapominają o tym i nie dostrzegają potrzeby wprowadzenia zmian, czego konsekwencją w przypadku niepowodzenia biznesowego jest odpowiedzialność za długi nie tylko właściciela firmy, ale często również jego rodziny. Musimy pamiętać, że prowadząc firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jednej ze spółek osobowych, za jej zobowiązania finansowe odpowiadamy całym swoim majątkiem.  W przypadku małżeństw nie mających intercyzy, odpowiedzialność za zadłużenie związane z niezapłaconymi składkami do ZUS oraz podatkami rozszerzona jest na wspólność majątkową, nawet w sytuacji gdy małżonek nie był w ogóle aktywny w takim podmiocie.

Dlatego jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym związanym z prowadzeniem firmy, możemy pomóc w zbudowaniu odpowiedniego wehikułu prawno-finansowego. Doradzimy jak zabezpieczyć osobisty majątek. Co zrobić by prowadząc przedsiębiorstwo nie odpowiadać za zobowiązania finansowe firmy. Pokażemy jak połączyć bezpieczeństwo finansowe z ograniczeniem w wysokości odprowadzanego podatku do fiskusa.

Natomiast w sytuacji kiedy problemy z zadłużeniem już pojawiły się w przedsiębiorstwie i nie radzisz sobie z zobowiązaniami finansowymi, które przewyższają zdecydowanie wartość majątku osobistego i firmy, to możemy pomóc poprzez doprowadzenie do pełnego oddłużenia ze wszystkich wierzytelności poprzez upadłość firmy i bankructwo osobiste.

Upadłość firmy

Poza oddłużaniem właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, pomagamy również w:

oddłużaniu Prezesów spółek kapitałowych na których przerzucona została odpowiedzialność finansowa za długi firmy. Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt takich spraw, gdzie wielkość zadłużenia niektórych klientów to kilka milionów złotych. Procedura trwa do dwóch lat, a w umowie klient otrzymuje zapis gwarancji pełnego oddłużenia ze wszystkich zobowiązań finansowych zgłoszonych do postępowania upadłościowego.

upadłości firmy działającej w postaci spółki osobowej, gdzie każdy ze wspólników odpowiada swoich majątkiem za całość zobowiązań finansowych spółki. W takiej sytuacji najpierw analizujemy sytuację spółki, a następnie każdego ze wspólników. Ustalamy harmonogram działania, który następnie konsekwentnie realizujemy, doprowadzając do ostatecznego celu jakim jest oddłużenie każdego ze wspólników.

– pomagamy każdemu z klientów ustalić sumę ich zobowiązań finansowych oraz dane wierzycieli. Za pisemną zgodą naszych klientów, sprawdzamy ich we wszystkich działających w kraju Biurach Informacji Gospodarczej, największych Giełdach Wierzytelności, Biurze Informacji Kredytowych, Związku Banków Polskich oraz m.in. w takich instytucjach jak ZUS i Urząd Skarbowy.

doradzamy jak działać w trakcie postępowania upadłościowego. Zapewniamy opiekę prawną w kraju i zagranicą. Pomagamy naszym klientom po zakończeniu postępowania upadłościowego, by nie narazili się oni w przyszłości na podobne problemy.

Upadłość firmy i osób fizycznych w Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • upadłość firmy
  • upadlosc firmy
  • bankructwo firmy
  • upadlosc
  • upadek firmy
  • upadłość firmy a długi
  • https://wyjsczdlugow pl/upadlosc-firmy/
  • upadłość finansowa
  • długi firmy jednoosobowej
  • upadłość firm
Udostępnij na: