Pytania i odpowiedzi

Przygotowaliśmy kompendium wiedzy, które zawiera odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez osoby planujące skorzystać z naszych usług.

Dłużnik

P: Czy jako obywatel Polski mogę starać się o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii? 
O: Oczywiście. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, każdy obywatel państwa należącego do UE, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w każdym innym kraju członkowskim UE. Dlatego dla sądu brytyjskiego, w przypadku Polaków, jedynym warunkiem jest przeniesienie Centrum Interesów Życiowych do Wielkiej Brytanii.

P: Czy upadłość konsumencka ogłoszona w UK, obowiązuje dla zadłużenia w Urzędzie Skarbowym i ZUS w Polsce?
O: Tak, upadłość transgraniczna obejmuje wszystkie zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Wyjątkiem są jedynie należności, które powstały w wyniku przestępstwa.

P: Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości, jeśli majątek został zajęty przez komornika? Co się z nim dzieje?
O: Zajęcie komornicze nie wpływa na możliwość ogłoszenia upadłości transgranicznej. Jednak jeśli dokonana została skuteczna egzekucja przez komornika przed dniem ogłoszenia upadłości, to majątek zostanie zlicytowany i przeznaczony na spłatę należności wobec wierzycieli. W przypadku braku zakończenia egzekucji, majątek zostanie oddany pod zarząd syndyka masy upadłościowej, a komornik naliczy jedynie koszty postępowania komorniczego.
Zajęcie renty lub emerytury przez komornika powinno zostać umorzone z dniem ogłoszenia upadłości.

P: Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie transgranicznej upadłości konsumenckiej nie posiadając żadnego majątku?
O: Tak. Brytyjski sąd pobiera opłatę sądową w wysokości 700 GPB (stan na dzień 1 stycznia 2014), nie wymagając podania informacji skąd pieniądze pochodzą. Posiadanie majątku na ewentualne opłaty związane z postępowaniem upadłościowym nie jest wymagane.

P: Czy ogłoszenie upadłości obejmuje również alimenty?
O: Nie, alimenty nie wchodzą w skład należności objętych upadłością. Należą do jednych z nielicznych zobowiązań, których bankructwo nie obowiązuje.

P: Jak długo muszę przebywać na terenie UK po ogłoszeniu upadłości?
O: Nie ma obowiązku przebywania na terenie Wielkiej Brytanii aż do dnia całkowitego zakończenia postępowania upadłościowego. Można opuścić kraj wcześniej, jednak należy o tym poinformować syndyka – podając nowy adres oraz zmiany w dochodach i wydatkach (jeśli się pojawiły).

P: Czy po zakończeniu procesu upadłościowego znów będę mógł prowadzić działalność gospodarczą lub być prezesem w spółce?
O: Tak. Ograniczenia w tym zakresie są jedynie w trakcie procesu upadłościowego na terenie Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu procesu, wszelkie restrykcje z tym związane się kończą i nie ma żadnych przeszkód by znów otworzyć działalność gospodarczą lub pełnić dowolną funkcję w zarządzie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce.

P: Czy po upadłości konsumenckiej w UK będę mogła wziąć kredyt w Polskim banku?
O: Należy wziąć pod uwagę, że w większości wniosków kredytowych jakie wypełnia się w Polskich bankach jest pytanie: „Czy wobec Wnioskodawcy została ogłoszona upadłość konsumencka lub jest/było prowadzone postępowanie upadłościowe”. Wypełniając wniosek kredytowy odpowiadamy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dlatego na to pytanie trzeba będzie odpowiedzieć twierdząco, przez co można być praktycznie pewnym, że kredytu w banku nie otrzyma się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

P: Mam kilkanaście kredytów w różnych bankach, nie spłacam rat od ponad pół roku. Wiem, że część tych kredytów została sprzedana i nie mam pojęcia kto teraz jest moim wierzycielem. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Czy pomożecie mi ustalić kto jest teraz moim wierzycielem oraz jaka jest aktualna kwota zadłużenia?
O: Tak. Kluczowe jest w procesie upadłościowym by wiedzieć jak najwięcej o wszystkich swoich długach. Trzeba mieć świadomość, że tylko te wierzytelności, które zostaną zgłoszone do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaną oddłużone. Jeśli jakiegoś długu nie wskażemy we wniosku to pozostanie on wymagalny. Dlatego tak ważne jest by mieć dokładne informacje o tym kto jest naszym aktualnym wierzycielem, jakie są jego dane teleadresowe oraz ile dokładnie mamy u niego zadłużenia. Nasza Kancelaria w ramach umowy, za pośrednictwem wywiadowni ustala te informacje, by mieć pewność że wszystkie długi zostaną zgłoszone do wniosku o upadłość, a w konsekwencji nastąpi ich pełne oddłużenie.

P: Czytałam na Państwa stronie, że konieczne jest przeniesienie swojego COMI do UK. Czy w takim razie przez cały procesu upadłości nie będę osobą ubezpieczoną?
O: Nie. W trakcie procesu upadłości na terenie Wielkiej Brytanii każdy nasz klient posiada ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo wyrabiamy mu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie, tak jak gdyby osoba była ubezpieczona w Polsce.

Poinformuj o takiej możliwości swoich bliskich!

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • jak oglosic upadlosc konsumencka
  • upadłość konsumencka a alimenty
  • odpowiedzialność karna po ogloszeniu upadlosci konsumenckiej w uk
  • upadłość konsumencka dlugi w urzedazh
  • upadłość konsumencka alimenty
  • upadłość a alimenty
  • upadłość konsumencka a zobowiązania wobec zus
  • upadlosc konsumencka a renta z zus
  • upadlosc czy to mozliwe
  • upadlisc w uk a zus
Udostępnij na: