Definicja COMI

Upadłość konsumencka transgraniczna przeprowadzana jest na podstawie Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1346/2000.

https://wyjsczdlugow.plCzym jest europejska upadłość transgraniczna i co to jest COMI?

Jest to prawo każdego obywatela UE do ogłoszenia bankructwa osobistego w jednym z państw będących członkiem Unii Europejskiej, przy jednoczesnym posiadaniu zadłużenia w innym państwie członkowskim UE. Wymogiem koniecznym jest aby w państwie w którym mamy zadłużenie również istniała możliwość wszczęcia przez sąd postępowania upadłościowego.

Proces upadłościowy prowadzony jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 roku. Zgodnie z art. 3 ust.1 ww. Rozporządzenia, sądem właściwym dla wszczęcia postępowania upadłościowego jest Sąd Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika tzw. COMI – centre of main interests.

Dla niewypłacalnego dłużnika chcącego przeprowadzić proces bankructwa osobistego, najkorzystniejsze przepisy prawa stosowane są na terenie Anglii i Walii. Przepisy te znajdziemy w rozporządzeniu Insolvency Rules z 1986 roku oraz w ustawie Insolvency Act z tego samego roku. Pozwalają one uzyskać pełne oddłużenie po upływie 12 miesięcy.

Dłużnik może ogłosić bankructwo transgraniczne jedynie w kraju, w którym jest jego COMI. Zgodnie z motywem 13 Rozporządzenia (WE) nr 1346/2000, „Główny ośrodek podstawowej działalności powinien oznaczać miejsce, w którym dłużnik zazwyczaj zarządza swoją działalnością i jako takie jest rozpoznawalne przez osoby trzecie.”. Natomiast na podstawie § 265 Insolvency Act, warunek ten zostanie spełniony w sytuacji gdy, osoba zadłużona posiada miejsce zamieszkania na terenie Anglii lub Walii oraz/lub przebywa w Anglii i Walii w dniu złożenia wniosku o bankructwo, albo też w przeciągu ostatnich 3 lat przed wniesieniem wniosku o oddłużenie mieszkała w Anglii lub Walii, lub prowadziła w tych krajach działalność gospodarczą. Centrum Interesów Życiowych dłużnika, który prowadzi działalność gospodarczą, jest w kraju w którym faktycznie wykonywana jest jego działalność gospodarcza, nie ma tu znaczenia jego miejsce zamieszkania. W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, przyjmuje się, że jego COMI znajduje się w miejscu, gdzie opłaca podatki i składki ubezpieczeniowe, pobiera zasiłki, korzysta z rachunku bankowego oraz opłaca bieżące rachunki itp.

Dla procedury ustalenia sądu właściwego do ogłoszenia upadłości dłużnika, nie ma znaczenia gdzie wcześniej był on zameldowany, pracował czy prowadził działalność gospodarczą. Nie jest istotne również miejsce powstania długu oraz z jakiego kraju pochodzą wierzyciele.

Jeśli dokonasz przeniesienia COMI do Anglii lub Walii, zgodnie z prawem możesz ogłosić osobiste bankructwo według przepisów brytyjskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 425/10) bankructwo takie skutkować będzie całkowitym oddłużenie z długów również u wszystkich polskich wierzycieli!

Trzeba jednak mieć na uwadze, że sądy w Anglii i Walii chcąc chronić dłużnika przed pochopnym złożeniem wniosku o bankructwo osobiste, wymagają by suma wierzytelności niewypłacalnego dłużnika wynosiła co najmniej 15 tysięcy funtów, czyli w przeliczeniu na złotówki ponad 75 tysięcy złotych. Po zakończeniu procesu upadłościowego, były dłużnik może wrócić do Polski i rozpocząć nowe życie, bez nawet złotówki zadłużenia. Kluczowy jest bowiem kraj w którym ogłoszono bankructwo, a nie przepisy kraju w którym zadłużenie powstało.ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.w sprawie postępowania upadłościowego.


Wyrok Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej - Sygn. akt II CSK 425/10 - pełna wersja


Wyrok Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej - Sygn. akt II CSK 425/10 - podsumowanie

Poinformuj o takiej możliwości swoich bliskich!

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m.in. poprzez poniższe frazy kluczowe:

  • COMI
  • centrum interesów życiowych a długi
  • definicja COMI
Udostępnij na: